Subud symbol

Subud® i sedam krugova je simbol registrovan kao zaštiti znak Svetskog udruženja Subuda

SUBUD I SVETSKO UDRUŽENJE SUBUDA

Subud je udruženje ljudi koji slede duhovnu praksu poznatu kao Latihan Kejiwaan (keđivaan) čin predavanja božanskoj sili koja je unutar svakog od nas. Osnivač Subuda, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo iz Indonezije rođen je 1901. a umro je 1987. godine.

Subud je otvoren za ljude svih verskih pripadnosti, kao i za one bez verske pripadnosti. Članovi dolaze iz različitih kultura, nacionalnosti i sfera života, i nema posebne Subud dogme koja je potrebna da se prihvati. Suština Subuda je lično iskustvo latihana.

Aktivnih članova Subuda ima u 83 zemlje u svetu. Pedeset i četiri od tih zemalja su članice Svetskog Subud Udruženja (WSA), koja obuhvate Subud u celom svetu.. WSA je osnovana 1991.godine i registrovana u Vašingtonu, kao neprofitna organizacija. Suština WSA je da omogući nacionalnim Subud organizacijama da rade zajedno i da podržava praktikovanje latihana, kao i da neguje obrazovne, kulturne, društvene i preduzetničke aktivnosti gde su uključeni članovi Subuda.

Ako želite da saznate više o Subud organizaciji, kliknite ovde .

Ako želite da saznate više o duhovnom aspektu Subud, molimo kliknite ovde.

subud.org | subudworldnews.com | susiladharma.org | msubuhfoundation.org | subudlibrary.net
subudprojects.net | subudbooks.com | subud-sica.org | subudvideo.net | Subud Voice | Subud Contacts
English
Español
РУССКИЙ
Française
Deutsch
Srpski
Bahasa