WORLD SUBUD ASSOCIATION
Rennenbergstrasse 3, D-53639, Koenigswinter, Germany

WSA@Subud.org
Svetska Subud Asocijacija (WSA) je jedna neprofitna organizacija oslobođena poreza, osnovana i registrovana 1991. u Washington D.C.

WSA je osnovna organizacija za Subud kao njena međunarodna organizacija koja podržava duhovnu praktikovanje Subuda kao i kulturne, socijalne i obrazovne aktivnosti i preduzetničke projekte članova Subuda. To je udruženje od 54 zemalja članica, iako članova ima ukupno u 77 zemalja u svetu, sa nekim zemljama koje imaju samo nekoliko članova. Subud organizacija je demokratsi organizovana. Svake četvrte godine održava se zajednički sastanak zemalja članica WSA na Svetskom kongresu Subuda i između kongresa Svetski Subud Savet (WSC) je odgovoran za obezbeđivanje tekuće aktivnosti odlučene od strane Kongresa. Osnivački akti Udruženja mogu se preuzeti here. WSC obuhvata zonske predstavnike koji su takođe legalni direktori WSA, zajedno sa predsedavajućim. Da biste videli trenutne međunarodne direktore WSA I WSC i članove, molimo vas da posetite www.subudworldnews.com

Svetski kongres Subuda je takođe međunarodni skup članova Subuda iz celog sveta sa mnogim kulturnim manifestacijama, izložbama, radionicama i razmenom iskustava. Sledeći Svetski kongres će biti održan u Puebla, Meksiko, 2014.

Svaka zemlja članica ima svoju organizaciju, nacionalni kongres, i obično ima nekoliko lokalnih grupa, koje vode njeni članovi. Neke grupe imaju svoje Subud kuće.

Službenici Subud organizacije su volonteri, mada ponekad postoji i plaćeno osoblje. Službenici su demokratski izabrani, a njihov mandat je ograničen na jedan vremenski period, tako da organizacija ostaje otvorena i fleksibilna. Na primer, mandat direktora traje oko četiri godine od jednog Svetskog kongresa do sledećeg.

Međunarodna organizacija Subuda je finansirana od strane privatnih donacija pojedinaca, preduzeća članova i fondacija, kao i donacija od zemalja članica. Nacionalne i lokalne organizacije se finansiraju najvećim delom putem donacija članova. Nema članarine u Subudu i svi doprinosi su dobrovoljni.

Svetsko Subud Udruženje ima dve partnerske organizacije, Susila Darma Međunarodnog Udruženje (SDIA) i Subud Međunarodnu Kulturnu Asocijaciju (SICA). Stalnom imovinom WSA i filijala, upravlja Muhamed Subuh Fondacija (MSF).

SDIA je stvorena kao dobrotvorna i humanitarna ispostava Subuda 1969.godine i registrovana je kao neprofitna organizacija, izuzeta od poreza u SAD-u 1994.godine. Članovi Susila Darma SDIA su nacionalne organizacije i razvojni projekti koje su pokrenuli i kojima upravljaju članovi Subuda. Od 1989.godine SDIA je održala konsultativni status pri Ujedinjenim Nacijama, njenom Ekonomskom i Scijalnom Savetu (ECOSOC) i Ujedinjenim nacijama za Decu (UNICEF). Više može da se sazna tako što ćete posetiti sajt SDIA www.susiladharma.org

SICA je nastala kao jedan obrazovni i kulturni dodatak Subuda tokom 1983. godine i bila je registrovana kao neprofitna i oslobođena od poreza, organizacija u SAD-u, 1993.godine. SICA funkcioniše između kreativnosti i duhovnosti da uzdiže i promoviše aktivnosti koje nastaju u procesu napredka ljudske duše. Upravni odbor čine volunteri koji koordiniraju svoje aktivnosti u tandemu sa WSA i SICA predstavnicima i koordinatorima iz čitavog sveta. www.subud-sica.org.

Muhammed Subuh Fondacija je osnovana od strane WSA 1991. godine u cilju da upravlja permanentnom aktivom WSA i njenim filijalama. MSF je neprofitna organizacija registrovana u državi Virdžinija, SAD. www.msubuhfoundation.org

Pored toga, Subud Enterprise Services International (SESI) je u deo od izvršnog dela Svetske Subud Asocijacije (WSA). Njegova svrha je da okupi i fokusira resurse poslovanja preduzeća dostupnih u okviru WSA i pomaže da ovi resursi neguju i razvijaju poslovna preduzeća čiji deo profita će biti izdvojen za podršku i potrebe finansiranja našeg Udruženja i za humanitarni rad. www.subudenterprise.com

Svetska Subud asocijacija ("WSA") je neprofitna organizacija sa sedištem u Vašingtonu (SAD). Članovi Subuda uključeni su u ne-verskoj duhovnoj prakse pod nazivom "latihan kejivaan", poreklom iz indonezije koja je sada proširina celim svetom. Pozdravljamo nove članove od 18 godina i starije. Naša organizacija ne vrši diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući nacionalnost, pol, boju, starost ili seksualnoj orijentaciji. Subud nije religija, a otvoren je za osobe svih vera i onih koji ne prate neku religiju. WSA i druge organizacije Subuda nemaju neku politiku ili praksu kojim bih promenitla verska uverenja ili praktikovanja Subud članova (ili ne), njihovoj seksualnoj opredeljenosti, ili njihovim pravima da iznesu svoje stavove o tim temama, u skladu sa svojim religijom i zakonu zemlje u kojoj pripadaju.

Članovi Subuda se trude da primene ono što doživljavaju na Subud latihanu, što uključuje mnogobrojne projekte uključujući komercijalne, društvene, humanitarne, kulturne, obrazovne i zdravstvene inicijative i njihovo izvođenje. Profil nekih od ovih projekata mogu se naći na subudprojects.net


WSA Annual Reports

2013-WSA-AnnualReport.pdf
2012-WSA-AnnualReport.pdf
2011-WSA-AnnualReport.pdf
2010-WSA-AnnualReport.pdf
2009-WSA-AnnualReport.pdf
2008-WSA-AnnualReport.pdf
2007-WSA-AnnualReport.pdf
2006-WSA-AnnualReport.pdf
2005-WSA-AnnualReport.pdf

English
Español
РУССКИЙ
Française
Deutsch
Srpski
Bahasa