DUHOVNA PRAKSA U SUBUDU

Duhovno praktikovanje u Subudu, poznato kao Latihan Kejiwaan , je rezultat obnovljenog kontakta sa božanskom životnom silom. To je jedan prirodni proces koji se pojavljuje u svakoj osobi koja to traži, i odvija se vlastitom brzinom te osobe u skladu sa njenom prirodom. Ponekad, kada smo mirni i tihi, ili u momentu neobično povišenog stanja svesti, moguće je da odjednom postanemo svesni ovog dubljeg života. Proces latihana nas ponovo povezuje sa nečim većim od samih nas i održava ovu posebanu svest živom i aktivnom.

Latihan je proces, primanje, i nije učenje. Ni od koga se ne očekuje da veruje u bilo šta, već da prepozna i veruje u ono što je doživeo. Može se desiti da ljudi različitih religija ojačaju svoju veru, i da prktikuju latihan u harmoniji jedni sa drugima,pa i sa onima koji nemaju poseban verski afinitet.

Suština latihana je da dopusti i prati spontane unutrašnje pokrete. Ne sadrži nikakve instrukcije ili rituale i različit je za svaku osobu.

Mnogi ljudi osećaju smirenost i produbljivanje prirodne veze sa mudrošću, jednog višeg ja, božanskog, ili Boga, u zavisnosti od željene terminologije. Latihan je katalizator koji vodi ka razvoju karaktera i koji može da upravlja svakodnevni život. On može da ojača lično osećanje intuicije ili učitelja u nama. Normalno, ovaj proces transformacije je postepen i integrisan sa praktičnim zahtevima nečijeg života.

Ime 'Subud' je abrevijacija, skracenica, od tri reči sanskrita: Susila, Budhi i Dharma. Susila Budhi Dharma (Subud) predstavlja mogućnost da se predamo božanskoj moći u sebi, dopuštajući joj da utiče na unutrašnju promenu koja će dovesti do kvaliteta istinskog ljudskog bića.

Latihan je besplatan, mada se druženje oslanja na doprinose. Uglavno, potreban je period od tri meseca da se postane clan. Ovaj period pruža priliku da se upoznaju ljudi koji imaju iskustva u Latihanu i da se dobiju informacije o procesu.

Subud je osnovao Indonežanin, Muhamad Subuh Sumohadividjo. Njega članovi Subuda obicno nazivaju „Bapak“ što je indonežanska reč poštovanja za starijeg čoveka. Latihan mu je došao kao otkrovenje, iznenada i neočekivano. On je bio u mogućnosti da ga prosledi drugima, i sada ga praktikuju hiljade ljudi u 83 zemlje.

Subud organizacija postoji širom sveta. Postoje nacionalni i međunarodni službenici i odbori i lokalne grupe gde se ljudi sastaju da zajedno rade latihan. Udruženje je osnovano 1947. godine na Istoku, a na Zapadu 1957. godine i radi za dobrobit u svetu. Krajnja vizija je stvaranje jedne kulture, kulture za ceo svet koja brine o svima bez predrasuda.

Svetska Subud asocijacija ("WSA") je neprofitna organizacija sa sedištem u Vašingtonu (SAD). Članovi Subuda uključeni su u ne-verskoj duhovnoj prakse pod nazivom "latihan kejivaan", poreklom iz indonezije koja je sada proširina celim svetom. Pozdravljamo nove članove od 18 godina i starije. Naša organizacija ne vrši diskriminaciju po bilo kom osnovu, uključujući nacionalnost, pol, boju, starost ili seksualnoj orijentaciji. Subud nije religija, a otvoren je za osobe svih vera i onih koji ne prate neku religiju. WSA i druge organizacije Subuda nemaju neku politiku ili praksu kojim bih promenitla verska uverenja ili praktikovanja Subud članova (ili ne), njihovoj seksualnoj opredeljenosti, ili njihovim pravima da iznesu svoje stavove o tim temama, u skladu sa svojim religijom i zakonu zemlje u kojoj pripadaju.

Da biste saznali više javite se na wsa@subud.org.

Ili ste možda zainteresovani za Uvod u Subud (i Šta je Subud).

<
English
Español
РУССКИЙ
Française
Deutsch
Srpski
Bahasa